NANO-KERAAMILISTE VAHENDITE KASUTUS NING PAIGALDUS AUTO KERELE

Koolituse kestvus: 16 akadeemilist tundi / 2 päeva, s.h. praktiline töö 16h/ 2 tööpäev
Grupp: 1 kuni 3 inimest.
Hind: 1200 eur / inimene (Hind sisaldab käibemaksu)

1.Koolituse lõppemise tingimused ja sertifikaati väljastamise kord: Iseseisev töö on teostatud ja

teostatud kvlatiteedi kontroll

2. Õppe väljundid:

Koolituse lõppemisel õpilane oskab iseseisvalt valida vajaminev keraamika kaitse auto
kerele, ise paigaldada ja oskab töödeltud pinna ettevalmistada ja hooldada

3. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

3.1. osavõtt vähemalt 90% auditoorsetest tööst;

3.2. praktiliste ülesannete teostamine

3.3. Hindamiskriteeriumid: praktiliste ülesannete teostamine

4.Väljastatavad dokumendid

Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus

5.Koolitaja kvalifikatsioon

Koolitaja omab rohkem kui 10 aastat töökogemust antud valdkonnas, külastas erinevad seminarid ning ise
jagas oma kogemust sama valdkonna tegutsevate ettevõttetele erinevates Euroopa linndades.

Kolituse kava:

1. päev

Teooria: keraamiliste katete erinevus.
Pinna ettevalmistamise teooria kaitsekatete paigaldamiseks
Pinna ettevalmistamiNe ja keraamika paigaldamise praktika

2. päev

Praktika: pinna ettevalmistus keraamiliste kaitsekatete paigaldamiseks
Praktika: keraamiliste kaitsekatete paigaldamine

3. päev:

Kaitsekatete paigaldamise praktika, pindade kontroll kliendile ära andmiseks

60440905_2343873055892169_9160298032636362752_n.jpg

EE
RU EE