56H PROFESSIONAALSE DETAILERI ETTAVALMISTAMISE KURSUS 56H JOOKSUL (MÕELDUD ETTEVÕTE EDASIARENEMISEKS)

Koolituse kestvus 56 akadeemilist tundi / 7 päeva, hs praktilist tööd 56h/7 päeva
Grupp: 3 inimest.
Hind: 2800 EUR/inim


1.Koolituse lõppemise tingimused ja sertifikaati väljastamise kord:

Iseseisev töö on teostatud ja teostatud kvlatiteedi kontroll.

2.Õppe väljundid:

Koolituse lõpetamisel õpilane saab tuttavaks detelingu alustega. Õpilane oskab õieti pesta auto
seest ja väljas, oskab teostada auto keemilist puhastust, naha taastusremondi, värvimist, kasutada
nano-keraamilised vahendeid erinevatel pindadel, on proovinud ise auto aknaklaasid toonida,
paigaldada kivikaitsekile esituledele, peeglitele ning ukselinkidele,oskab arvutada materijali kulu ning
oskab teostada lihtsamad detailingu peamised hooldused, oskab isseisvalt eristada auto kere
erinevad kahjustused, oskab neid likvideerida, omab poleerimise alused, oskab õieti autot kaitsta,
pesta, puhastada etc.

3.Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

3.1. osavõtt vähemalt 90% auditoorsetest tööst;
3.2. praktiliste ülesannete teostamine
3.3. Hindamiskriteeriumid: praktiliste ülesannete valmistamine

4.Väljastatavad dokumendid
Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus

5.Koolitaja kvalifikatsioon
Koolitaja omab rohkem kui 10 aastat töökogemust antud valdkonnas, külastas erinevad seminarid
ning ise jagas oma kogemust sama valdkonna tegutsevate ettevõttetele erinevates Euroopa
linndades.

Koolituse kava

1.päev.
Päeva teema: Salongi keemilise puhastuse teooria, õigete tööriistade ja keemiliste vahendite
kasutamine.. Teooria, praktika.
Klaasi kaitsekihi kandmine. Teooria Praktika

2.päev.
Päeva teema: Autoklaaside toonimise ekspress kurs. Toonikile tunnusjooned ning paigaldamise
nippid. Teooria ja praktika

3.päev.
Päeva teema: keemiline puhastus, õigete tööriistade ja keemiliste vahendite kasutamine..
Teooria, praktika.

4.päev.
Päeva teema: auto kere poleerimine, erinevate tööriistade ja toodete kasutamine. Teooria ja
praktika.

5.päev.
Päeva teema: auto kere poleerimine, erinevate tööriistade ja toodete kasutamine. Teooria ja
praktika.

6.päev.
Päeva teema: Keraamilised kaitsevahendid pindadele.
Kasutamine, nõuetekohane rakendamine, auto ettevalmistamine, toodete erinevus. Teooria ja
praktika

7.päev.
Kivikaitse kile ja vinüül kile omadused, paigaldusreeglid, auto ettevalmistus kile paigaldamiseks.
Praktika ja teooria

8.päev
Nahatoodete parandamine ja värvimine, õigete tööriistade ja materjalide kasutamine, värvipalett.
Teooria ja praktika

Teadmiste kontroll iseseisva töö kaudu iga päeva lõpus.

/Users/macbook/Desktop/Unknown.jpeg

EE
RU EE